Chuột đồng

Chuột đồng hiếm khi mạo hiểm vào các tòa nhà có người ở nhưng trong những tháng mùa đông, chuột sẽ đi vào nhà ở con người và nhà kho nơi có những trái cây và rau quả được lưu trữ. Như vậy, chuột đồng là một mối đe dọa lớn cho các doanh nghiệp, trong nông nghiệp nói riêng và nông nghiệp nói chung:

Danh mục: