Chuột nhà

Chuột nhà có tên khoa học là: Mus domesticus

Với những thông tin dưới đây mình cung cấp sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về loài chuột nhà đang hoạt động như thế nào, có nghĩa là bạn có thể tìm thấy chúng xâm lược nhà hoặc doanh nghiệp của bạn bất cứ lúc nào.

Danh mục: