Gián Mỹ

– Màu nâu-2 vệt đen phía sau đầu

– Kích thước: 12-15mm

Danh mục: