Gián sọc nâu

– Thích những nơi nhiệt độ khoảng 800F hoặc cao hơn, tìm thấy chúng trên gác mái, đồ đạc, chỗ cao trong phòng, không xuất hiện những nơi nhiều nước

– Thức ăn: thích chất giàu tinh bột

– Chú thích:chủ yếu trong các nhà hàng, khách sạn, toa xe lửa,…

Danh mục: