Kiếm ba khoang

– Kiến ba khoang còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như kiến hoang, kiến kim, kiến lác, kiến gạo, cằm cặp, kiến nhốt, kiến cong… Dài từ 8 – 10mm, màu đỏ có ba khoang đen ở đầu, cánh và cuối bụng.

Danh mục: