Thuốc diệt côn trùng muỗi, gián, kiến, ruồi 1000ml

Hoạt chất: Lambda – cyhalothrin ;
Diệt Trừ: Muỗi,Kiến, gián, ruồi