Thuốc diệt mối Ozaki

Thuốc Trừ Mối Ozaki 240SC

Số đăng ký: 6871/CNĐKT-BVTV
Nhóm thuốc: Thuốc trừ mối
Phân loại nhóm độc:

 • GHS: 5
   

  • Loại 1, 2: Nguy hiểm – Chết nếu hít phải
  • Loại 3: Nguy hiểm – Ngộ độc nếu hít phải
  • Loại 4: Cảnh báo – Có hại nếu hít phải
  • Loại 5: Cảnh báo – Có thể có hại nếu hít phải
 • WHO: 4
  • Nhóm 1a, 1b: Rất độc
  • Nhóm 2: Độc
  • Nhóm 3: Nguy hiểm
  • Nhóm 4: Cẩn thận

Thành phần

Chlorfenapyr 240 g/l  + dung môi và phụ gia 760g/l

Danh mục: ,