Thuốc diệt muỗi 50 EC Nhập Khẩu (500ml)

HÀNH PHẦN …… Permethrin 50%
Đóng chai màu nâu, cánh gián đối với chai 1 lít, màu trắng đối với chai 100ml
Danh mục: ,